Tanítói kézikönyv munkacsoport workshop

Tanórai szimuláció keretébenismerkedtek a szakemberek a DFHT tanítási-tanulási stratégiával

A tantárgyi munkacsoportok feladatainak pontosítása, a kézikönyv elkészítésének ütemezése volt a legfőbb célja az október 26-ra, Egerbe összehívott workshopnak. A megnyitón Révész László szakmai vezető elmondta: fontos szerep hárul a kézikönyv készítőire, hiszen a szakmai anyag a képzők képzésének egyik alapdokumentuma lesz. A Komplex Alapprogram jövő szeptemberi pilotbevezetésénél a pedagógusok már ezekre a segédanyagokra, kidolgozott óratervekre, feladatbankokra támaszkodva szervezhetik óráikat. A végleges anyagokat 2019-re, a pilot tapasztalatait beépítve kell majd véglegesíteni- hangsúlyozta a szakmai vezető.

Csontosné Bodnár Gyöngyi, munkacsoport vezető elmondta: a konzorciumi partnerek képviselőivel 35 fő alkotja a munkacsoportot, melyben gyakorlóiskolás tanítók, szakmódszertanosok munkálkodnak. A közismereti tárgyak óraterveinek kidolgozásánál fontos szempont az is, hogy minden esetben érvényesüljenek a heterogén tanulócsoportok differenciált fejlesztésének elvei. Ehhez adott tapasztalati segítséget az a tanórai szimuláció, melyet a hejőkeresztúri iskola pedagógusai tartottak a munkacsoport tagjai számára.