Művészetalapú alprogram

A MIM a művészeti nevelés speciális lehetőségeit aknázza ki az oktatás-nevelés folyamatában. Kiemelt területei: ének-zene, vizuális kultúra, narratív művészetek (irodalom és dráma), mozgásművészet, népművészet. A program a művészeti ágakat nem izoláltan, hanem komplexen tekinti, törekedve ezek integrált szemléletére. Ehhez kapcsolódóan alapelv, hogy a művészeti nevelést nem célként határozzuk meg, hanem eszközként, a személyiségfejlesztési célt középpontba állítva.

Személyközpontú, tevékenységközpontú, élményalapú gyakorlati módszer: az egyéni élményen, tapasztaláson alapszik, így a gyermekek készségeitől függetlenül elérhetővé teszi a művészeti befogadást és alkotást mindenki számára. A módszer a közismereti tantárgyak ismeretanyagának elsajátításában lehetővé teszi a komplex művészeti nevelés eszközrendszerének alkalmazását.