Jó ütemben halad a munka

Szakmai vezetői és projektmenedzsmenti értekezlet Egerben

A pilot iskolák kiválasztásának szempontrendszeréről, a képzők képzéséről, a pedagógusok csatlakozásának feltételeiről és a konzorciumi partnerek szakmai szerepéről, az elvégzett feladatokról is tájékoztatást kaptak azok, akik részt vettek az október 17-i fórumon. A megbeszélés indításaként a projekttel kapcsolatos aktualitásokat, folyamatokat ismertette a projektmenedzsment a megvalósítókkal. Az indikátorok teljesítésének részletes kifejtésére is sor került a mérföldköveket figyelembe véve.

A konzorciumi partnerek munkájába való betekintésre most első alkalommal nyílt lehetősége a projekt közvetlen szakmai irányítóinak. Az ELTE képviseletében Szivák Judit szakmai vezető számokkal alátámasztott beszámolójában elmondta: az intézmény tanárképzési modelljének mindig is fontos eleme és feladata volt a Komplex Alapprogram által is fő célként meghatározott lemorzsolódás csökkentése. Az intézmény 67 szakmai megvalósítóval vesz részt a projekt kidolgozásában. Így jelen vannak a képzési koncepciót és segédanyagokat készítő, a mérés-értékelés csoportokban, valamint jelentős szerepet vállalnak a pedagógusképzési és továbbképzési rendszer kidolgozásában egyaránt. 30 pilot iskolával és 3 gyakorlóval vették fel a kapcsolatot 4 megyében és a fővárosban. Terveik szerint 11 ezer pedagógus felkészítésében vállalnak szerepet, ehhez 75 trénert szeretnének biztosítani. Szivák Judit beavatott abba a munkamódszerbe is, melynek segítségével az ELTE koordinálja a projekt megvalósítását és felügyeli a szakmai minőséget egyaránt.

Tóth Mária, az Oktatási Hivatalt képviselő szakmai vezető asszony hangsúlyozta: a hivatal speciális feladata, hogy állandóan monitoringozza a megvalósítást, véleményezze a dokumentumokat, a szakmai folyamatokat és jobbító szándékú javaslatait megossza a projektmegvalósítókkal. Minden alkalommal részt vesznek a szakmai találkozókon, így szerezve naprakész információkat a projekt folyamatokról. Tóth Mária elmondta: a hivatal további fontos feladata a pedagógus- továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése keretében egy informatikai támogató rendszer kialakítása, az egész koncepció, valamint az utánkövetési rendszer megalkotása. A tervezett 7 akkreditált képzés már ennek mintájára készül el, garantálva, hogy hosszú távon épüljön be a magyar köznevelés rendszerébe. A szakmai vezető továbbra is kiemelt feladatnak tartja, hogy a kiválasztott pilot iskolák vezetői számára egy kétnapos, érzékenyítő program keretében nyújtsanak lehetőséget arra, hogy teljes körűen megismerhessék a Komplex Alapprogram koncepcióját, célkitűzéseit, így téve őket és általuk a tantestületüket is elkötelezetté a program iránt. A projektvezetés ígéretet tett, hogy megvizsgálja ennek pénzügyi vonzatát és ezt követően térnek vissza a javaslatra.

Mrázlik Julianna, a Pécsi Tudományegyetem képviseletében elmondta: ők maguk, a saját régiójukban már elkezdték ezt a munkát, a partneriskolák részéről pozitív visszajelzések érkeztek a programmal kapcsolatban. Főként azokban az intézményekben mutatkozik nagyobb érdeklődés, ahol már sikeresen működtetik a KIP programot. Kiemelte: a hozzájuk tartozó Tolna, Somogy, Baranya megyei településeket nézve elképzelhető, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen tudják majd teljesíteni a vállalt indikátorokat.

Erre reflektálva Szász Géza, a Szegedi Tudományegyetem delegáltja elmondta, hogy mivel intézményük teljes mértékben, egyedüli felsőoktatási intézményként lefedi a Dél-alföldi régiót, így rengeteg élő kapcsolatot tartanak fenn számos köznevelési intézménnyel, ennek pozitív hozadékát pedig jól tudják hasznosítani a program népszerűsítése érdekében. Az egyetem két kara, illetve valamennyi gyakorlóiskolája részt vállalt a megvalósításban, az intézmény szakemberei aktív munkát végeznek a munkacsoportok majdnem mindegyikében. A Nyíregyházi Egyetem számára a pályázat jelentős motivációs erőt képvisel a pedagógusképzés priorizálására. Az egységből 26 oktató dolgozik a pályázaton, melybe sikerült a gyakorlóiskolát is bevonni. A létrejött pedagógus továbbképzési központ a tanárképzőcentrum részeként működik az intézményben- ismertette Nagyné Schmelczer Erika, szakmai vezető. Bár a Debreceni Egyetem vesz részt a legalacsonyabb szakmai megvalósítói létszámmal a projektben, a kollégák lelkesek, többen két munkacsoport tevékenységébe is bekapcsolódtak- ismertette Pósáné Rácz Annamária. Főként a DFHT stratégia kialakításában vállaltak jelentős szerepet.

A Miskolci Egyetem is stratégiai célként kezeli a halmozottan hátrányos helyzetű régió közoktatási problémáinak orvoslását. Ennek egyik fontos eszköze az általuk is propagált KIP módszer alkalmazása az iskolákban. Illésné Kovács Mária szakmai megvalósító hangsúlyozta: a bölcsészettudományi és tanárképzési kar mellett, a gépészmérnöki és egészségügyi karról is dolgoznak kollégák Komplex Alapprogram megvalósításán.

Daróczi Gabriella, a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző, -továbbképző Központ vezetője elmondta: jövő szeptember végéig 100 iskola bevonását kell megvalósítani, jövő év végéig pedig 6 ezer, pedagógus végzettséggel rendelkező kollégának kell elvégeznie a 30 órás továbbképzést. A 100 pilot intézmény kiválasztása esetében az Eszterházy Károly Egyetem javaslattal élt. Daróczi Gabriella kiemelte: a konzorciumi partnerek feladata az adott régió igényeit kielégítő továbbképzési stratégia elkészítése és a képzések lebonyolítása. A tervek szerint a trénerek végzik el a képzők képzését, akik továbbadják az ismeretanyagot a pedagógus kollégáknak. A Komplex Alapprogram Koncepció és a DFHT megismerése mindenki számára kötelező, a tanárkollégák emellett még legalább 2 alprogram ismeretanyagát szükséges, hogy elsajátítsák. A tréning egyaránt tartalmaz majd többek közt módszertani és kommunikációs felkészítést és prezentáció technikát. Fontos technikai kérdés a képzések lebonyolításának időpontja és ütemezése is.