Jenaplan módszer, avagy egri reformpedagógia

Beszélgetés, munka, játék és ünnep – ezek a Jenaplan tanítás alappillérei. A reformpedagógiai módszert az egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában is alkalmazzák. A tapasztalat szerint a bevezetés óta csökkent a lemorzsolódás.

A 2001-es tanév óta alkalmazzák a Jenaplan módszert az egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában. A kezdetek kezdetén, egy évfolyamon egy osztállyal vezették be az eljárásmódot, jelenleg pedig már hatodik osztályig, minden évfolyamon alkalmazzák egyes osztályokban. A Jenaplan-t az iskola sajátosságait figyelembe véve adaptálták, igazították – árulta el az intézmény igazgatóhelyettese. Jámbor Erzsébet hozzátette: a növekvő gyereklétszám igazolja, hogy a rendszer jól működik, hiszen megkönnyíti az óvoda és iskola közötti átmenetet. Segítségével meg tudják előzni a lemorzsolódást, hiszen olyan képességeket juttatnak a gyerekek birtokába, amivel sikeresek lehetnek. A módszer négy alappillére a beszélgetés, a munka, a játék és az ünnep. A pedagógus szerint ez a négy tényező egyébként is áthatja az életünket, akár felnőtt korban is. Játszani kell! – vallják a Jenaplan alkalmazói, főleg didaktikai játékokat, készség- és képességfejlesztő játékokat játszanak. A gyakorlatba átültetve a „jénás” tanterem kicsit más, mint a hagyományos, inkább hasonlít egy óvodai csoportszobára. A napot, az érzéseiket is felfedő beszélgetéssel indítják, ez után megtervezik a feladatokat, zenét hallgatnak, játszanak, majd következik a tanulás. Az oktatás blokk órák mentén halad, nem mindig a tanterv szerint, hanem témákra csoportosítva. Az ebéd és udvari játék után délutáni munkálkodás zárja a napot, a második évfolyamtól pedig már heti terv szerint dolgoznak a gyerekek. A fő cél pedig nem más, mint hogy az életre készítsék fel őket!