Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola

Pilismaróton, a Bozóky Mihály Általános Iskolába járó gyermekek harmada hátrányos helyzetű. Nehéz szociális környezet, tanulási nehézségek, lemorzsolódás – sok pedagógus által ismert jelenségek ezek. Az intézmény tanárai azonban úgy döntöttek: kilépnek az ördögi körből és tesznek a jelenség visszaszorításáért.

Az iskolai élet minden mozzanatát, az oktatás egészét áthatja a fejlesztés, hiszen sok a hátrányos helyzetű gyermek a pilismaróti iskolapadokban. A pedagógusok igyekeznek hát minden, az intézményben eltöltött percet értékessé tenni diákjaik számára.

„Nem szükségszerű, hogy az iskolás gyerekek keservesen, órákig a tankönyv fölött görnyedjenek” – mondta el Fábiánné Gyimesi Lívia. Az intézményvezető szerint a Komplex Alapprogram szempontjából is érdekes, hogy iskolájukban vannak fejlesztésre, differenciálásra specializálódott időszakok. Ez azt jelenti, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a tanulásmódszertan gyakorlására – hangsúlyozta az intézményvezető. Elsőtől nyolcadik osztályig minden diák félévente egy hétig vesz részt tanulást segítő módszertani oktatáson, s az így elsajátított technikákat alkalmazva, könnyebben értik meg a szaktárgyi tudásanyagot.

Rengetegen magolnak – tette hozzá Dávid Éva intézményvezető-helyettes. „A tapasztalat az, hogy amit az iskolában megtanítunk, azt jegyzik meg. Otthon már nem biztos, hogy eredményesen tudják elsajátítani az ismereteket Ezért is fontos, hogy a tanulásmódszertan szerves része legyen a képzésnek, hogy rávezesse a fiatalokat a helyes tanulásra.” – jegyezte meg a szakember.

Az intézmény a szabadidő hasznos eltöltésére is igyekszik sokféle lehetőséget kínálni, mert az oktatók szerint az is fontos, hogy minden diák megtalálja azt a területet, ahol fejlődni tud, és amiben jól érzi magát.