Életgyakorlat-alapú iskolafejlesztési módszer workshop

Pályaorientáció, pénzügyi ismeretek, egészséges életmód. Többek között ezen témákra helyezi a hangsúlyt az Életgyakorlat alapú Iskolafejlesztő Módszer. A Komplex Alapprogram egyik fontos célkitűzése, hogy a gyerekek már az iskolában megtanulják azokat az alapvető életvezetési ismereteket, melyek segítségével könnyebben boldogulnak a nagybetűs életben.

Az alprogram kidolgozói számtalan területet képviselve garantálják a sokszínűséget. Egészségügyi végzettségű, nyelv-és humán szakos, szociál - és gyógypedagógusok, tehetséggondozók, tanítók, módszertanosok és a természettudomány iránt is elkötelezett szakemberek alkotják azt a team-et, akik részt vesznek a komplex tantárgypedagógia kidolgozásában. A nemrégiben, Egerben megrendezett workshop-on a részfeladatok ütemezését, a szakmai koncepció kidolgozásának soron következő lépéseit beszélték meg a munkacsoport tagjai. Magyar István alprogramvezető hangsúlyozta: az Életgyakorlat alapú Iskolafejlesztő Módszer a délelőtt oktatott közismereti tárgyakban valamint a délutáni, úgynevezett KOALA foglalkozásokban is helyet kap. Feladatuk, hogy kidolgozzák azokat a módszertani ajánlásokat, melyből a pedagógusok szabadon tudnak választatni oktatói tevékenységük során. Ilyen téma például a helyes gazdálkodás vagy az egészséges életmódra való nevelés.

A konzorciumi partnerek képviselői egymás tapasztalataira építve nyáron is folytatják a megkezdett munkát.