Felsős tanári kézikönyv munkacsoport vezetői megbeszélés és DFHT workshop

A felső tagozatos tanári kézikönyvek tantárgyi vezetői egyeztettek nemrégiben Egerben az eddig elvégzett munkáról, valamint a következő hetek feladatiról. A munka gőzerővel zajlik, hiszen a három fejezetes kézikönyv nulladik verziójának a pedagógus továbbképzések kezdetére rendelkezésre kell állni.

A Légrádiné Kőházi Tímea vezette munkacsoporti értekezleten elhangzott: jól haladnak a kollégák. A Komplex Alapprogram szellemiségét, a heterogén tanulócsoportban történő differenciált fejlesztés módszerét a bevezető fejezet tartalmazza, majd a 16 tantárgyi tematikus egységet óratervekre lebontva, feladatbankkal és link gyűjteménnyel kiegészítve kapnak segítséget a kézikönyvet használó pedagógusok.

A fejezetek a következők: 1. fejezet - Elméleti bevezető, Óraelemzési szempontrendszer, Kérdéssor megfogalmazása önreflexióra nevelés céljából a pedagógusoknak 2. fejezet - Közismereti tárgyak „tanmenete” a kerettanterv alapján, 1 tematikai egység részletes kidolgozása, 1 tematikai egység részletes, órákra lebontott óraterveinek kidolgozása minden tárgyhoz 3. Fejezet - Feladatbank készítés

A munkacsoport tagjai egy igencsak jó hangulatú óraszimulációs workshop keretében saját bőrükön is tapasztalták, hogy a különböző tudásszinttel rendelkező diákok számára mit tud nyújtani, ha képességüknek megfelelő feladatokkal motiválják őket a pedagógusok. Az így szerzett tapasztalatokat a kézikönyv készítői főként a feladatok összeállításánál és az óratervek készítésénél tudják kamatoztatni.